BurlingtonsOur Team

 • Anastasiya Kapustina

 • Senior Associate Solicitor
 • E anastasiya.kapustina@burlingtonslegal.com
 • T 0207 529 5420
 • Bhavini Khatri

 • Paralegal
 • E bhavini.khatri@burlingtonslegal.com
 • T 0207 529 5420
 • Denis Khaustov

 • E denis.khaustov@burlingtonsllp.com
 • T +7 495 380 3938
 • Alexey Konradi

 • Senior Lawyer
 • E alexey.konradi@burlingtonslegal.com
 • T +7 727 344 00 34